Sikkerhedsikoner

Fjern batterierne, før enheden opbevares

Tilfælde af indtagelse: søg lægehjælp

Bland ikke nye og brugte batterier

Bland ikke forskellige typer eller mærker

Kontroller at batterierne sidder korrekt (+/- pol)

Opbevares utilgængeligt for børn

Slug ikke

Kast ikke i ilden

Må ikke skilles ad

Lad ikke genoplades

Batteriet kan eksplodere eller lække, hvis det kortsluttes