OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Har du et spørgsmål? Vælg en kategori, og få svar på de mest almindelige spørgsmål.

Duracell

FAQ

Show / hide

HVAD ER JERES SVAR PÅ DEN NYLIGE TREDJEPARTS BATTERISAMMENLIGNINGSUNDERSØGELSE OVER FOR ANDRE MÆRKER?

Duracell er det førende mærke betroet af forbrugere over hele verden. Batteriets ydeevne er ikke en endimensional måling. Adskillige parametre, som påvirker ydelsesdata, er: afladningskarakteristik, spænding, energitæthed, effekten af afladningsbelastning og temperatur, såvel som holdbarhed. Tekniske bulletiner med nærmere oplysninger om hver batteritype findes i det tekniske bibliotek. Test af vores design i både et laboratoriemiljø (efter IEC-metodologier) samt undersøgelser af brug i virkelighedens verden sikrer, at vores nyskabelser konstant fryder vores forbrugere.

Show / hide

HVOR KAN JEG KØBE DURACELL-PRODUKTER?

Lige her på dette websted. På hvert produkts side med detaljerede oplysninger kan du finde de e-forhandlere, der sælger produktet, og hvorvidt det er på lager eller ej. Du vil også kunne finde mange af vores produkter i almindelige butikker som apoteker, markeder, butikker, varehuse og kontorforsyningsbutikker eller som mængdevarer.

Show / hide

HAR I NOGEN KONKURRENCER, TILBUD ELLER LOTTERIER?

Alle vores kampagner er levende på dette websted, på vores kampagneside. Vend tilbage regelmæssigt for at få opdateringer.

Show / hide

HVORDAN BLEV KANINEN UDTÆNKT?

Det begyndte i 1973, da et reklamegennembrud blev forfattet til at fortælle, at Duracells alkaliske batterier holdt meget længere end almindelige og billige zink-kulstof-batterier. En lille, lyserød, dunet kanin blev skabt, som blev drevet af Duracell-batterier, og som var i stand til at være aktiv længere end alle andre i en række farverige udfordringer.

Show / hide

ER KANINEN TIL SALG?

Desværre er Duracell-kaninen ikke til salg.

Show / hide

HVORNÅR BØR JEG FJERNE BATTERIERNE I MIT APPARAT?

Batterierne bør fjernes fra enheder/udstyr når: Enheden forventes ikke at være i brug i adskillige måneder Batterierne er slidt op (for at forhindre eventuel skade fra et lækkende batteri) Enheden strømforsynes fra husholdningens vekselstrøm

Show / hide

HVORDAN SKAL JEG BEHANDLE BATTERIER, SOM HAR LÆKKET I ET APPARAT?

Selv om de fleste batterier indeholder kemikalier, som ikke vil skade udsatte hudområder, skal de dog stadig betragtes som et kemikalie. Tag altid dine forholdsregler, når du håndterer udsatte batterikemikalier. Batterikemikalier bør ikke placeres i nærheden af øjne eller indtages. Kontakt straks en læge, hvis en sådan situation skulle opstå.

Show / hide

PÅVIRKES BATTERIERNE AF TEMPERATUREN?

Vi anbefaler at opbevare batterier ved rumtemperatur i et tørt miljø. Ekstrem varme eller kulde reducerer batteriets ydeevne. Du bør undgå at anbringe batteridrevne apparater på meget varme steder. Derudover er køling ikke nødvendigt eller anbefalet.

Show / hide

HVORDAN PÅVIRKER DURACELL-BATTERIER MILJØET?

I 1993 fjernede vi frivilligt tilsat kviksølv fra vores batterier. “Vores alkaliske batterier består primært af almindelige materialer, stål, zink og mangan – og udgør ikke en sundhedsfare eller en miljømæssig fare ved normal brug eller bortskaffelse. Yderligere, så bliver vi mere ’grønne’ ved at eliminere PVC-indpakninger og erstatte dem med kort med højt fiberindhold og genbrugte blister. Dette er et komplet, bæredygtig emballageløsning, som er et af de bedste PVC-alternativer, der findes i dag. Som verdens førende producent af højtydende alkaliske batterier erkender vi vort ansvar for at beskytte miljøet. Vi er engageret i at udvikle, fremstille og distribuere batterier på en måde, som minimerer påvirkningen af miljøet. Vi deltager også i Call2Recycle-programmet for at sikre en sikker og korrekt genbrug eller bortskaffelse af batterier.”

Show / hide

HVORDAN GØR JEG RENT EFTER EN BATTERILÆKAGE?

Følg disse tips til at gøre rent, efter et batteri har lækket. Arbejd i et velventileret område. Bær handsker og briller til husholdningsbrug. Brug en tandbørste eller vatpind til at fjerne lækage fra de elektriske kontakter. Sørg for, at en elektronisk enhed er helt tør, inden du prøver et nyt batteri. For at undgå problemer i fremtiden, så antag følgende praksis: Bland ikke forskellige batterimærker i samme apparat. Fjern batterierne fra enheder, der opbevares. For at rengøre efter lækager af de følgende batterityper, alkaliske, Ni CAD- og NiMH-batterier, kan man bruge enten en spiseskefuld borsyre i fire liter vand eller en blanding af lige store mængder fortyndet eddike eller citronsaft og vand (50/50).

Show / hide

BØR JEG FJERNE BATTERIERNE FRA MIT APPARAT, HVIS JEG IKKE SKAL BRUGE DET I ET STYKKE TID?

Ja. Fjern batterierne fra en enhed, når den forventes ikke at være i brug i flere måneder.

Show / hide

SKAL JEG OPBEVARE MINE BATTERIER I KØLESKABET ELLER FRYSEREN?

Vi anbefaler at opbevare batterier ved rumtemperatur i et tørt miljø. Ekstrem varme eller kulde reducerer batteriets ydeevne. Du bør undgå at anbringe batteridrevne apparater på meget varme steder. Derudover er køling ikke nødvendigt eller anbefalet.

Show / hide

KAN JEG OPLADE GENOPLADELIGE BATTERIER AF ANDRE MÆRKER I EN DURACELL-OPLADER?

Ja. Duracell-opladere kan oplade andre NiMH AA- eller AAA batterier. Men Duracell garanterer ikke for kvaliteten, sikkerheden eller ydeevnen af andre batterimærker, så det anbefales at bruge Duracells genopladelige batterier.

Show / hide

SKAL JEG RENGØRE BATTERIRUMMET?

Det bedste resultat opnås ved at holde batteriets overflader og batterirummets kontaktpunkter rene. Gnid dem med et rent viskelæder eller en ren klud, hver gang du udskifter batterier.

Show / hide

ET BATTERI I MIN LOMME BLEV VARMT. ER DET NORMALT?

Nej. Batterier bør ikke blive varme, hvis de ikke er i brug. Vi skriver en advarsel på vores emballage, som advarer forbrugere om ikke at gå rundt med eller opbevare batterier løst i lommen eller en taske. De kan kortsluttes ved kontakt med metalgenstande og lække eller gå i stykker og forårsage personskader.

Show / hide

KAN JEG SKILLE ET BATTERI AD?

Nej. Skil ikke batterier ad. Når et batteri bliver åbnet, kan kontakt med komponenter være skadelige og kan medføre personskade eller brand.

Show / hide

INDEHOLDER DINE BATTERIER KVIKSØLV?

Nej, alle typer Duracell-batterier er kviksølv-fri. Vi er stolte over frivilligt at have indstillet brugen af kviksølv i vores allround-batterier (AAA-, AA-, C-, D- og 9 V-størrelser) i 1993. Vores alkaliske batterier er fremstillet hovedsageligt af almindelige metaller, stål, zink og mangan, og de udgør ingen risiko for helbredet eller miljøet, hvis de anvendes og bortskaffes korrekt. Alle batterier til høreapparater har været kviksølv-fri siden januar 2011 i overensstemmelse med Mercury-Containing and Rechargeable Battery Act.

Show / hide

HVORDAN BØR JEG BEHANDLE BATTERIER, DER HAR LÆKKET I ET APPARAT?

Selv om de fleste batterier indeholder kemikalier, som ikke vil skade udsatte hudområder, skal de dog stadig betragtes som et kemikalie. Tag altid dine forholdsregler, når du håndterer udsatte batterikemikalier. Batterikemikalier bør ikke placeres i nærheden af øjne eller indtages. Kontakt straks en læge, hvis en sådan situation skulle opstå.

Show / hide

ER DET NORMALT FOR DURACELL NIMH GENOPLADELIGE BATTERIER AT BLIVE VARME UNDER GENOPLADNING?

Ja, det er normalt for både celler og oplader at blive varme under opladning.

Show / hide

MIT BATTERI BLEV VÅDT, OG NU ER DER EN HVID PULVERAGTIG SUBSTANS PÅ DET. HVAD SKAL JEG GØRE?

Hvis det usandsynlige skulle ske, at et batteri er vådt eller dækket af et hvidt pulveragtigt stof, skal du omgås batteriet med forsigtighed. Håndter kun batteriet som anvist til korrekt fjernelse eller bortskaffelse, og vask omgående blottede kropsoverflader og tøj med sæbe og vand. Hvis der opstår kontakt med øjnene, så skyl straks øjnene med rindende vand i mindst et kvarter og søg derefter lægehjælp.

Show / hide

MIT BARN KAN LIDE AT LEGE MED BATTERIER. ER DET I ORDEN?

Små børn bør ikke lege med batterier. Batterier er lavet til at strømforsyne enheder, ikke til at lege med. Husk, at selv om batterierne er populære, almindelige ting, så skaber de bærbar strøm ved hjælp af kemiske reaktioner. Batterier må aldrig pilles fra hinanden, misbruges, mishandles eller behandles som legetøj. Selv om de fleste batterier indeholder kemikalier, som ikke vil skade udsatte hudområder, skal de dog stadig betragtes som et kemikalie. Tag altid dine forholdsregler, når du håndterer udsatte batterikemikalier. Batterikemikalier bør ikke placeres i nærheden af øjne eller indtages. Kontakt straks en læge, hvis en sådan situation skulle opstå. For at garantere sikkerhed bør børns brug af batterier overvåges nøje af en ansvarlig voksen.

Show / hide

DER ER KINESISKE TEGN PÅ MINE BATTERIER. HVAD BETYDER DE?

Figurerne viser, at batterierne er kviksølv-fri.

Show / hide

HVILKEN VEJ VENDER + OG -?

Følg omhyggeligt anvisningerne for dit udstyr for korrekt isætning af batterier, og kontrollér, at + (plus) og – (minus) polerne vender rigtigt. FORSIGTIG: Visse apparater, der bruger tre eller flere batterier, kan se ud til at fungere korrekt, selv om ét batteri er isat forkert. En sådan brug kan medføre batterilækage eller sprængning, som kan resultere i skader på udstyret.

Show / hide

KAN JEG SÆTTE ILD TIL ET BATTERI?

Bortskaf ALDRIG batterier i en pejs – de kan eksplodere og sprænge og medføre sikkerhedsrisici.

Show / hide

HVORFOR BRUGE ET GENOPLADELIGT NIKKEL-METAL-HYBRID (NIMH)-BATTERI?

Mange af nutidens strømslugende enheder, fx. digitale kameraer kræver udskiftning af batterierne, oftere end du er vant til – hvorfor så ikke vælge Duracell NiMH-batterier? De kan genoplades hundreder af gange. Duracells genopladelige AA-batteri er velegnet til at strømforsyne digitale kameraer og andre enheder, der kræver megen strøm. Også AAA-batterier kan fås, som er nyttige i små elektroniske enheder såsom MP3-afspillere og håndholdte spil. Duracells genopladelige NiMH-batterier og opladere tilbyder dig den kvalitet og pålidelighed, som du er vant til fra Duracell i en langtidsholdbar, omkostningseffektiv strømkilde.

Show / hide

HVORDAN VIRKER ET BATTERI?

Batterierne kan synes enkle, men leverance af emballeret effekt er en kompleks elektrokemisk proces. Elektrisk strøm i form af elektroner, der begynder at flyde i det eksterne kredsløb når enheden – en elektrisk pære – bliver tændt. På dette tidspunkt giver anodematerialet, zink, to elektroner fra sig pr. atom i en proces, som kaldes oxidering, hvilket efterlader ustabile zink-ioner. Efter at elektronerne har gjort deres arbejde i form af strøm til pæren, trænger de igen ind i katodecellen, hvor de indgår i det aktive materiale, mangandioxid, i en proces, kaldet reduktion. De kombinerede processer af oxidering og reduktion kunne ikke forekomme i en celle uden en intern måde til at bære elektronerne tilbage til anoden, således afbalancerende den eksterne strøm. Denne proces opnås ved flytning af negativt ladede hydroxid-ioner i den vandige opløsning kaldet elektrolytten. Hver elektron, der trænger ind i katoden, reagerer med mangandioxid og danner MnOO-. Derefter reagerer MnOO- med vandet fra elektrolytten. I den reaktion skilles vandet og frigiver hydroxid-ioner i elektrolytten og brintioner, som forener sig med MnOO- for at danne MnO2H. Det interne kredsløb er afsluttet, når hydroxid-ionerne, der blev skabt i denne reaktion ved katoden, føres over til anoden i form af ionisk strøm. Der smelter de sammen med de ustabile zink-ioner, som blev skabt ved anoden, da elektronerne oprindeligt blev frigivet til det eksterne kredsløb. Dette danner zinkoxid og vand. Dette fuldender kredsløbet (som er nødvendigt for at få en konstant elektrisk strøm) og strømforsyner din lommelygte.

Show / hide

HOLDER ALLE BATTERIER LIGE LÆNGE?

Nej, forskellige batterier giver forskellige levetider og effekt, afhængigt af typen og mængden af de kemikalier, der skal bruges til at sammensætte dem. Tænk på det som at lave et måltid mad. Med forskellige ingredienser og mængder får det måltidet til at smage forskelligt.

Show / hide

HVAD ER ET ALKALISK BATTERI?

Duracell introducerede det alkalisk mangandioxid elektrokemiske system for næsten 40 år siden. I 1960’erne blev dette batterisystem hurtigt det populære valg for designere i det konstant voksende marked for forbrugerelektronik. Alkaliske eller alkalisk mangandioxid-celler har mange fordele i forhold til zink-kul-celler med op til 10 gange flere Ampere-timers kapacitet ved høje og vedvarende afladningsbetingelser. Desuden er dets ydeevne ved lave temperaturer overlegen i forhold til andre konventionelle primært vandige elektrolyt-celler. Andre væsentlige fordele er en længere holdbarhed, bedre modstand mod lækager og overlegen ydeevne ved lave temperaturer. Dets mere effektive, sikre forsegling yder fremragende resistens mod lækage og korrosion. I dag fremstiller Duracell tre alkaliske batterier.

Show / hide

HVAD ER DER INDEN I ET BATTERI?

Batterierne kan være små, men de er langt fra enkle. De er højtudviklede elektrokemiske celler. Kemisk energi omdannes til elektrisk energi gennem en redox-reaktion (iltningsreduktion). Denne proces finder sted mellem de tre store dele, som batteriet består af, anoden, katoden og elektrolytten. Forskellige typer batterier anvender forskellige materialer til disse dele. Materialerne til disse dele er udvalgt efter deres evne til at afgive eller tiltrække elektroner, noget som må ske for at generere en elektrisk strøm. Anoden er ofte af metal, katoden er et metaloxid, og elektrolytten er en saltopløsning, som fremmer ion-flytningen.

Show / hide

HVEM OPFANDT BATTERIET?

I 1860’erne udviklede George Leclanche i Frankrig, hvad der skulle blive forløberen for verdens første udbredte batteri. Zink-kul-battericellen. Anoden var en zink- og kviksølv-legeret stav (zink, anode i Alessandro Voltas oprindelige celle viste sig at være en af de bedste metaller til jobbet). Katoden var en porøs kop af knust mangandioxid og lidt kul. En kulstav blev sat ind i blandingen som opsamler af strømmen. Både anoden og katodekoppen blev kastet i en flydende opløsning af ammoniumklorid, der fungerede som elektrolytten. Systemet blev kaldt en “våd celle.” Selv om Leclanches celle var robust og billig, blev den efterhånden erstattet af den forbedrede “tørre celle” i 1880’erne. Anoden blev det zinkhylster, der indeholdt cellen, og elektrolytten blev en pasta snarere end flydende. Grundlæggende den zink-kul-celle, der er kendt i dag.

Show / hide

HVAD ER EN ANODE, KATODE OG EN ELEKTROLYT?

Disse er de grundlæggende elementer i et batteri, og i lighed med andre alkaliske batterier er de: Anoden er den negative elektrode og er fremstillet af zink. Katoden er den positive elektrode og er fremstillet af mangandioxid. Elektrolytten er en vandig opløsning, som tillader transport af ioner mellem elektroderne og er lavet af kaliumhydroxid.

Show / hide

Hvorfor er Duracells batterier til høreapparater anderledes end andre batterier til høreapparater?

Duracells batterier til høreapparater er nemme at bruge, leveres i en praktisk plastikkasse og har en ekstra lang fane af hensyn til nem indføring i enheden.

Show / hide

Skal Duracells genopladelige batterier aflades helt, før de genoplades?

Duracells genopladelige batterier lider ikke af den såkaldte hukommelseseffekt, så der sker ikke noget ved at oplade dem, selvom de ikke er helt afladede.

Show / hide

Hvilke enheder bør man ikke bruge genopladelige batterier i?

Du kan bruge genopladelige batterier i absolut alle enheder, hvor du normalt ville bruge et alkalinebatteri, medmindre andet er angivet af enhedens fabrikant. Der opstår ingen komplikationer ved at bruge mærker af genopladelige batterier, der er anderledes end enhedens mærke.

Show / hide

Kan Duracells genopladelige batterier oplades i alle batteriopladere?

Ja, i alle opladere – men Duracells opladere anbefales, fordi de er blandt de sikreste på markedet.

Show / hide

Kan Duracells genopladelige batterier bruges i min enhed?

Ja. Så længe det har den rigtige størrelse, kan du bruge Duracells genopladelige batterier i en hvilken som helst enhed, men Duracell anbefaler at læse enhedens brugervejledning for kompatibilitet.
Genopladelige batterier er bedst egnet til enheder med et mellemhøjt til højt energiforbrug – med andre ord enheder såsom digitale kameraer eller trådløse spillekonsoller, som normalt dræner alkaline batterier hurtigt.

Show / hide

Kan jeg bruge Plus-batterier til alle enheder?

Duracell Plus-batterier giver pålidelig ydeevne til alle dine enheder.

Show / hide

Hvordan skal jeg bortskaffe batterier?

Alle batterier skal genbruges. Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald men skal afleveres til genbrug hos indsamlingssteder for batterier.

Show / hide

Har Duracell Ultra stadig Powercheck™ på batteriet?

Ja, hvert Duracell Ultra-batteri har POWERCHECK™, bortset fra vores 9 V-batteri. POWERCHECK er den integrerede test, der altid fortæller dig, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet.

Show / hide

Hvilket er det bedste alkaline batterier med hensyn til ydeevnen i Duracells portefølje?

Duracell Ultra er vores længstvarende batteri til alle enheder.

Show / hide

Kan jeg oplade genopladelige batterier af andre mærker i en Duracell-oplader?

Ja, Duracell-opladere kan oplade andre genopladelige NiMH-batterier. Dog kan Duracell ikke garantere kvaliteten, sikkerheden eller ydeevnen af andre batterimærker, så det anbefales at bruge Duracells genopladelige batterier.

Show / hide

Kan alkaline batterier genoplades?

Kun batterier, som specifikt er mærket med “genopladeligt”, bør genoplades. Ethvert forsøg på at genoplade et ikke-genopladeligt batteri kan resultere i brud eller lækage. Vi anbefaler, at du bruger Duracell Recharge Plus eller Ultra-batterier. Sammen med en af vores forskellige opladere kan de genoplades hundredvis af gange.

Show / hide

Betyder det noget, hvilken type batteri jeg bruger i min enhed?

Udskift altid batteriet eller batterierne i dit udstyr med den størrelse og type, som er angivet af producenten. Alkaline batterier anbefales ofte af hensyn til den bedste ydeevne, fordi brunstensbatterier har en ringere levetid, og udstyret fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der anvendes brunstensbatterier.

Show / hide

Kan jeg blande gamle og nye batterier?

Bland ikke gamle og nye batterier. Det reducerer den samlede ydeevne og kan forårsage batterilækage eller brud. Vi anbefaler at udskifte alle batterier i en enhed.

Duracell Duracell

Kontakt os

Kan du ikke finde svaret her? Skriv til os.

Kontakt os