OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Har du et spørgsmål? Vælg en kategori, og få svar på de mest almindelige spørgsmål.

Duracell

SIKKERHED

Show / hide

KAN JEG OPLADE GENOPLADELIGE BATTERIER AF ANDRE MÆRKER I EN DURACELL-OPLADER?

Ja. Duracell-opladere kan oplade andre NiMH AA- eller AAA batterier. Men Duracell garanterer ikke for kvaliteten, sikkerheden eller ydeevnen af andre batterimærker, så det anbefales at bruge Duracells genopladelige batterier.
Show / hide

SKAL JEG RENGØRE BATTERIRUMMET?

Det bedste resultat opnås ved at holde batteriets overflader og batterirummets kontaktpunkter rene. Gnid dem med et rent viskelæder eller en ren klud, hver gang du udskifter batterier.
Show / hide

ET BATTERI I MIN LOMME BLEV VARMT. ER DET NORMALT?

Nej. Batterier bør ikke blive varme, hvis de ikke er i brug. Vi skriver en advarsel på vores emballage, som advarer forbrugere om ikke at gå rundt med eller opbevare batterier løst i lommen eller en taske. De kan kortsluttes ved kontakt med metalgenstande og lække eller gå i stykker og forårsage personskader.
Show / hide

KAN JEG SKILLE ET BATTERI AD?

Nej. Skil ikke batterier ad. Når et batteri bliver åbnet, kan kontakt med komponenter være skadelige og kan medføre personskade eller brand.
Show / hide

INDEHOLDER DINE BATTERIER KVIKSØLV?

Nej, alle typer Duracell-batterier er kviksølv-fri. Vi er stolte over frivilligt at have indstillet brugen af kviksølv i vores allround-batterier (AAA-, AA-, C-, D- og 9 V-størrelser) i 1993. Vores alkaliske batterier er fremstillet hovedsageligt af almindelige metaller, stål, zink og mangan, og de udgør ingen risiko for helbredet eller miljøet, hvis de anvendes og bortskaffes korrekt. Alle batterier til høreapparater har været kviksølv-fri siden januar 2011 i overensstemmelse med Mercury-Containing and Rechargeable Battery Act.
Show / hide

HVORDAN BØR JEG BEHANDLE BATTERIER, DER HAR LÆKKET I ET APPARAT?

Selv om de fleste batterier indeholder kemikalier, som ikke vil skade udsatte hudområder, skal de dog stadig betragtes som et kemikalie. Tag altid dine forholdsregler, når du håndterer udsatte batterikemikalier. Batterikemikalier bør ikke placeres i nærheden af øjne eller indtages. Kontakt straks en læge, hvis en sådan situation skulle opstå.
Show / hide

ER DET NORMALT FOR DURACELL NIMH GENOPLADELIGE BATTERIER AT BLIVE VARME UNDER GENOPLADNING?

Ja, det er normalt for både celler og oplader at blive varme under opladning.
Show / hide

MIT BATTERI BLEV VÅDT, OG NU ER DER EN HVID PULVERAGTIG SUBSTANS PÅ DET. HVAD SKAL JEG GØRE?

Hvis det usandsynlige skulle ske, at et batteri er vådt eller dækket af et hvidt pulveragtigt stof, skal du omgås batteriet med forsigtighed. Håndter kun batteriet som anvist til korrekt fjernelse eller bortskaffelse, og vask omgående blottede kropsoverflader og tøj med sæbe og vand. Hvis der opstår kontakt med øjnene, så skyl straks øjnene med rindende vand i mindst et kvarter og søg derefter lægehjælp.
Show / hide

MIT BARN KAN LIDE AT LEGE MED BATTERIER. ER DET I ORDEN?

Små børn bør ikke lege med batterier. Batterier er lavet til at strømforsyne enheder, ikke til at lege med. Husk, at selv om batterierne er populære, almindelige ting, så skaber de bærbar strøm ved hjælp af kemiske reaktioner. Batterier må aldrig pilles fra hinanden, misbruges, mishandles eller behandles som legetøj. Selv om de fleste batterier indeholder kemikalier, som ikke vil skade udsatte hudområder, skal de dog stadig betragtes som et kemikalie. Tag altid dine forholdsregler, når du håndterer udsatte batterikemikalier. Batterikemikalier bør ikke placeres i nærheden af øjne eller indtages. Kontakt straks en læge, hvis en sådan situation skulle opstå. For at garantere sikkerhed bør børns brug af batterier overvåges nøje af en ansvarlig voksen.
Show / hide

DER ER KINESISKE TEGN PÅ MINE BATTERIER. HVAD BETYDER DE?

Figurerne viser, at batterierne er kviksølv-fri.
Show / hide

HVILKEN VEJ VENDER + OG -?

Følg omhyggeligt anvisningerne for dit udstyr for korrekt isætning af batterier, og kontrollér, at + (plus) og – (minus) polerne vender rigtigt. FORSIGTIG: Visse apparater, der bruger tre eller flere batterier, kan se ud til at fungere korrekt, selv om ét batteri er isat forkert. En sådan brug kan medføre batterilækage eller sprængning, som kan resultere i skader på udstyret.
Show / hide

KAN JEG SÆTTE ILD TIL ET BATTERI?

Bortskaf ALDRIG batterier i en pejs – de kan eksplodere og sprænge og medføre sikkerhedsrisici.
Show / hide

Kan jeg oplade genopladelige batterier af andre mærker i en Duracell-oplader?

Ja, Duracell-opladere kan oplade andre genopladelige NiMH-batterier. Dog kan Duracell ikke garantere kvaliteten, sikkerheden eller ydeevnen af andre batterimærker, så det anbefales at bruge Duracells genopladelige batterier.
Duracell Duracell

Kontakt os

Kan du ikke finde svaret her? Skriv til os.

Kontakt os